Sang tiệm nail khu vực mỹ trắng do gia đình chuyển đi nơi khác. Tiệm mới, đồ đạc sạch sẽ. Tiệm hiện tại có 12 bàn nail, 8 ghế pedicure và 2 ghế pedicure trẻ con.