Khu mỹ trắng đông khách dễ kiếm thợ, tiệm 4 năm lease tới 2023, 15 thợ, 20 ghế , 12 bàn , 2 phòng wax,2000 square feet. Tiền thẽ 2017 $720 ngàn, 2018 $750 ngàn. Rent $5,800/tháng. Giá bán $460 ngàn( vui lòng ko trã giá thanks). Gia đình có việc ko người trông coi cần bán. Thật lòng mua liên lạc 9197440304