Cần Sang tiệm nails ở ORLANDO Winter Part good location nằm trong khu center lớn có Mc Donald, Neighborhood Walmart, Planet Fitness, Library, China Restaurant và nhiêu tiệm khác….parking rộng rãi. Vì lý do có con nhỏ và muốn move đi tiểu bang khác. Tiệm mới build 1 năm rưỡi có 9 bàn 8 ghế, supply đầy đủ, có good review trên google , yelp và facebook.
Tiệm income > 330k / năm ( có giấy tờ chứng minh đầy đủ) ( Tiệm mở cửa 6 ngày/tuần, mở 7 ngày income sẽ cao hơn)
Giá Sang 160k
Tiệm cũng đang cần thợ chân tay nước sơn Gel và Thợ bột biết làm SNS thì càng tốt và thợ biết làm everything.
Income ổn định ( tip cao). Thợ nails lương từ $800-$1,200 tuỳ theo kinh nghiệm. Sẵn sàng bao lương, hơn ăn chia
Xin gọi or text 321-527-8618.

Lee Nails
1000 lee road Orlando Florida 32804