can sang tiem nails cho anh chi nao muon move ve tieu bang Oklahoma,tiem o Duncan ,Oklahoma ,khu trang 100% parking rat rong ,rent ok,tiem rong thoang 3000 sf,14 ghe 10 ban ,income rat good ,8 tho full time sang 90000
LL:dung 2147631354
thank you