Sang lại tiệm nail sạch sẽ khu trắng 90% khách đông chịu xài tiền, 1300sqt, rent: 3700. income 250k/nam,khu shopping có Buffalo Wild Wings, Dollar Tree, Home Depot, Pier 1, Arby…. rất thích hợp cho gia đình làm chủ. All new updated 8pedi chairs, 6 tables, phòng wax facial, supply dư xài cả năm, hệ thống quản lý tiệm chia turn và info để giử khách. ( p/s: chỉ tiếp người thật lòng _ giá có thể thương lượng)
Call 713-837-6797( de lai message neu ko bat may kip) xin cam on.