Tiem co 9 ghe , 9 bàn , rong 1250 sqf , co 5 tho full time .Tiem Trong khu shopping lớn hoat động trên 10 năm , khách local va snowbirds , rất thích họp cho gia đình làm . Giá thuong luong , Anh chị nào that long xin Liên lac