Chủ một mình & xa gia đình nên muốn giải quyết tiêm nail gấp. Diện tích 1,500 sq ft, 4 spa mới, 6 bàn, co 1 phòng facial & wax, 1phòng giặt/supply/lunch, 2 restroom. Khu khách đông, giá cao. Muốn bán nhanh giá chỉ $69k. Hãy gọi cho Hiếu (330)464-1691. Hoac tiệm: 330-263-0053. Xin chân thành cảm ơn.