Sang tiệm nail và hair cut ở Marina, gần chợ Lucky, trung tâm thành phố, đông tiệm và người qua lại.
Tiệm có 3 bàn, 4 ghế, 1 phòng wax và 3 ghế cắt tóc, 2 shampoo.
Tiệm rất sạch sẽ, chỗ đậu xe rộng không sợ thiếu.
Tiệm có hợp đồng thuê đến năm 2022.
Serious buyer xin liên hệ 316-871-7777 hoặc 816-944-9999.