Tiệm có lượng khách walk-in tốt. Lượng khách khá ổn định từ Retirement Housings gần tiệm. View tiệm thông thoáng nhìn ngay ra đường, và có parking lot. Tiệm 4 ghế, 5 bàn và 2 phòng wax. Khách Mỹ trắng chủ yếu. Khách vui vẻ lịch sự. Tiền rent tiệm $600/tháng. Cần sang tiệm vì có việc gia đình. Thật lòng muốn mua xin gọi hoặc text cho Châu 909.334.0337.

W.G. Nails Salon
7129 E Main Street Ste 2
Mesa, AZ 85207