Vì lí do gia đình cần sang tiệm nail gấp ở vùng Peachtree City 85 South exit 61. Xin vui lòng liên lạc 404-702-1499 hoặc 404-717-2127.