Cần sang tiệm nail gấp ( Moved ) không người trông coi. Tiệm đang build o Seminole ,good location khu mỹ trắng, the Building có phòng Gym ( CRUNCH) nhà hàng quán kem …. Nhiều Business khác…
Tốt cho gd làm chủ, tiệm 5 ghế , 4 bàn .tiệm còn rộng có thễ bỏ thêm bàn ghế nếu muốn.Có thiện chí xin gọi số 7276568356 (Tuyết )