Cần sang tiệm nail gấp. Tiệm có 6 bàn 6 ghế, vị trí gần trung tâm tp Allentown, PA. Nếu thực lòng muốn mua xin liên hệ ĐT 6105738194