RENT $875.Tiệm 5ghế4bàn.Income cho Gia Đình hoac VoChong,Cô chú lớn tuổi.Ai thật lòng xin gọi.