Tiệm Lux Nails ở Pawleys Island, South Carolina. tiệm nails hoạt động trên 3 năm, tiệm có 6 ghế Pedicure, 1 ghế trẻ em và 6 bàn nails, phòng wax rộng rãi, phòng restroom lớn, phòng máy giặt và máy sấy, supply mới fill đầy đũ, tiệm rộng 1300 square feet. Giá sang hữu nghị $25,000 Anh Chị nào có nhu cầu cần mua tiệm cứ tự nhiên gọi để cho biết thêm thông tin. Số tiệm 843-314-9192 hoặc John Nguyen số cell 843-902-5556 Cám ơn mấy Anh Chị đã coi qua mục thông tin này…