Tiem 1500 sq ft.
Có phòng lash/wax; laundry; break room. 12 ghế (2 kids pedi)+ 10 bàn+ drying station. All furniture are NEW. Còn 4 chỗ dư để thêm ghế nếu muốn expand- pumping already installed. POS system newly bought. Chủ sẽ ợ lại phụ (1-3 tháng??) for smooth transition.
Đây là cơ hội đặc cho ai muốn làm chủ của một business. Nhất là cho gặp vợ chồng son/ hoặc anh chi em trong gia đình. Tiệm guaranteed profit!! Vì tiệm đã có trên 8 năm hoạt động nện income rất chắc và ổn định.
More information are posted in the previous post. Ai thật lòng xin gọi hoặc text cho Quoc để biết them chi tiết khác về tiệm. Cam on.