Business đã có trên 8 năm.
12 ghế pedicures; 10 bàn nails
10 thợ Full-time. 1 thợ part-time.
Bàn + ghế tất cả đều mới thay.
Tiệm có gắn POS system
Vì tiệm đã có trên 8 năm, không cần tốn công build khách.
Full service spa: đầy đủ services từ waxing- tinting-eyelashes- full sets- dipping powder- pedicures-manis.
Tiem cũng đang cần mướn thêm thợ .
Ai thật lòng, xin cứ gọi để hỏi thêm chi tiết.
Cam on