Tiệm vùng khách Mỹ trắng giàu, khách đông, tip cao.

Xung quanh chỉ có 1 tiệm nails. Ko có nhiều tiệm cạnh tranh.

Tiệm lớn, sạch sẽ, làm ăn tốt quanh năm, giá làm nails cực cao mà chi phí thấp.

Do không có người trong coi nên phải sang nhượng với giá 65k.

Tiệm mình phù hợp với anh chị muốn đầu tư ít vốn mà kiếm lợi nhuận nhiều.

Thật lòng xin liên hệ Rimmy (315) 681-7889.