Tiệm hoạt động trên 15 năm, 8 bàn 8 ghế, tiệm mới sơn sửa và thay thế bàn ghế mới 100%.. income ổn định. Rent: $3.080, khu xầm uất, khách dễ thương.. đặc biệt làm rất nhiều khách Eyelashes and Eyebrowns.. ace nào thật lòng muốn mua xin gọi để biết thêm chi tiết. Chân thành cảm ơn.!