Vì muốn move đi tiểu bang khách nên muốn sang tiệm gấp. Tiệm ở North Tampa, FL vùng Greater Carrollwood. Tiệm có 6 ghế Pedicures và 4 bàn. Tiền rent chỉ có $1,150 cộng tiền phone, internet, và điện 300/thang tổng cộng chi phí một tháng chỉ có $1,450. Tien nước free (chủ phố bao nước). Tiệm có 3 thợ làm. Income $3000/Tuần. Supplies đầy đủ mới vô nhiều nước sơn, gel, và dip mới. Vì muốn bán gấp nên giá cả có thể thương lượng nếu anh chị em nào thật lòng muốn mua. ACE nào muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Duke Cell: 813-995-1771 Bus: 813-450-3125.