Cần sang tiệm nails vào mua hè mau lấy lại vốn. Tiệm mới remodel có 6 bàn, 6 ghế, 6 thợ. Bàn ghế và mọi thứ trọng tiệm còn mới 90%. Income tiệm 30k chưa tính tiền mặt. Khách trả tiền cash khoảng 30%. Tiền rent $2500/tháng. Tiệm good location vi sát bên chợ Trader’s Joe va nhà hàng. Gọi Long 7148043458 để biết thêm chi tiết, giá cả thương lượng.