Sang tiệm ở Maryville, TN trong khu shopping center lớn của super Kroger. Tiệm 100% mỹ trắng, giá cao. Tiệm rọng 1,450sqf rent chỉ có $1,907/tháng include CAM. Giá sang: $89k LL: Carly (865)287-4847