Tiệm mình cần thợ chân tay nước,gel bkết dipping càng tốt Tiệm ở exit 25 của w 285. Mình cần tìm thợ lâu dài, bảo đảm income cho thợ quanh năm hay bao lương tuỳ theo tay nghề. Tiệm 100% mỹ trắng, dễ và nice, tip very good, income cao . không khí làm việc vui vẻ và thoải mái. Các anh chị cần 1 chỗ làm thoải mái ,thu nhập cao và ổn định xin liên lạc 678-448-8292. Gọi missed call text mình sẽ gọi lại
Thank you