Nhà có phòng cho thuê khu vực tốt gần highway 820/35, lockheed, gần mecham airport khoảng 15 phút tới phở nam và chợ Vietnam Plaza và nguyên lợi.
Nhà có wi-fi internet, washer/ dryer được dùng

Rent $525 plus security deposit,
bao điện nước.

Người mướn phải có công việc
Ổn định tiểu xử tốt và cách cư xử tốt biết trách nhiệm, and clean .
Contract 404-981-9129
For more information