Cần gấp thợ cho tiệm Nails mới,tiệm sạch đẹp,giá cao, đa phần khách dip và no chip,ít thợ,làm rất công băng,rất mong được hợp tác làm cùng các anh chị em thợ Nails yêu nghề và có ý định tìm 1 chổ làm ổn định,bao lương quanh năm TÙY khả năng nếu cần,mở cửa từ 10 am đến 7 pm
7511 lemont rd
Darien Illinois 60561
773-524-8792