Cần thợ Nail làm cuối tuần, lý tưởng cho sinh viên hoặc người muốn thêm income. Tiệm vùng Duluth khách Mỹ Trắng, sang trọng, tip hậu. Nếu cần sẽ bảo đảm lương.

A busy nail spa is now in search to hire Nail Technicians for Saturday’s and Sunday’s, would work two short days with a great income ans tips, Ideal for Students.
Please call
203 231-8465 c.
678 475-0100 w.