Có bằng mua bán nhà cửa, xây dựng và sửa chữa nhà tiệm nail.