tiệm ở Virginia , tiệm đông khách giá cao pedi $28&up / set$30$up
Có chổ ở cho bạn nào ở xa ,
xin Gọi ngay cho Lucy (757) 753 2442