Nhan giu tre nha rong, thoang mat gan cho Lee Lee . Co nhieu nam kinh nghiem giu tre, tan tam nhiet tinh, gui rui se thich.lien he :To Xuan: 480.274.7444