Tiệm mình nhận đào tạo thợ nail( bột và tay chân nước luôn nhé ). Ace nào có nhu cầu vừa học việc vừa co tiền thì liên hệ mình. Ace ko biết gì cũng ko sao miễn là kiên trì và cố gắng thì mình cũng sẽ cố gắng giúp đỡ ace học được nghề nhanh và tốt hơn. Liên hệ 404 825 2244 nếu ace gọi mà chưa nghe máy được cảm phiền để lại tin nhắn.