Cần sang tiệm nail Vùng Mesa rất đông khách. Tiệm có 8 thợ Income about $575knăm. Có giấy tờ chứng minh income. Muốn sang tại vì không có người trông coi. Giá xăng $169k NOW $99K
Xin liên lạc NADA