CAN SANG TIEM NAIL
CAN SANG TIEM NAIL VUNG MADISON ALABAMA KHU MY TRANG DANG PHAT TRIEN , DONG KHACK, GOOD LOCATION, GIA NAIL CAO .TIEM CO 12 GHE SPA PEDICURE , 10 BAN NAIL, TIEM RONG 1600 sqft
RENT $3600/THANG INCLUDE CAM . INCOME TU $32,000-$40,000/THANG AI THAT LONG XIN L/L 256 262 4807
256 348 7259