New- Cần thợ nail gấp! -New

Tiệm ở Nashville, TN. Cần thợ nail gấp có kinh nghiệm lam dip nails, biết làm đủ thứ, hoặc chân tay nước cũng OK. Bao Lương $800-$1000/ Tuần winter time. Summer time Bao $1000-$1500. Thợ trong tiệm đang làm lương hơn $1,000/Tuần. PHẢI Có bằng TN. Tiệm 98% Mỹ trắng, tip cao, Khu sang, giá cao, làm việc rất thoải mái. Có chỗ ở cho người ở xa. GỌI ĐI LÀM LIỀN. Tiệm rất đông khách. xin liên lạc số phone Tiệm 615-645-9908 hoặc Thanh Cell 615-956-8767.