Cần gấp Thợ nữ làm bột+ctn .đi làm ngay.tiem tren duong beach,khach nice.Không tranh dành,tip cao.Liên lạc 714-213-0432