cần sang tiệm nails gấp
tiệm trong khu chợ FRY,S tiền rent rẽ khu mỹ trắng tiệm có 7 ghế spa và 8 bàn nail có máy giặt và máy xấy và một phòng wax nếu thật lòng muốn mua xin liên hệ với thuỷ cell phone 602 703 7166