Cần gấp thợ Nail làm part time hay full time biết làm everything hay TCN . Xin liên lạc joanna :6787906802