*Lương cao tip hậu, $800 to $1,400 up.

*Cần thợ nail nam/Nữ biết làm bột acrylic, SNS or CTN.

*Tiệm làm income ổn định. Bao luong hay khong tuy y tho.

*Cần thợ làm việc lâu dài, vui vẻ với khách hàng, responsible, biết tiếng Anh giao tiếp cơ bản về nail.

*Và cần NỮ làm front-desk part-time phụ bắt phone, biết tiếng anh giỏi

*Xin liên lạc Gwen cell 407-777-7086 or Brian 904-861-9972

We are hiring male or female nail technician who is experienced with either manicure and pedicure if know how to do acrylic is a plus. We are hiring for full time or part time.

Please contact Gwen cell 407-777-7086 or Brian 904-861-9972