Tiệm khu Galleria và 1 tiệm ở Memorial park đang cần thêm 2 thợ bột or dip nữa cho mỗi tiệm. Không khí làm việc vui vẻ , chủ trẻ rất dễ thương. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc cho Marie ( Call Only ko trả lời tin nhắn) Phone Number : 912-344-0981 (cell phone) Tiệm:832-968-3946