Cần thợ bột & tay chân nước income dao động từ ($800-$1100K/6ngày) tuỳ tay nghề,tip cao, khu khách trắng sang dễ chịu , chủ dễ thương thoải mái, tiệm làm không khí gia đình !
Tiệm rộng đẹp khang trang hiện tại thiếu thợ nên anh chị vào làm thoải mái k tranh giành !
Có nhà cho thợ share nếu cần ,nhà cửa sạch sẽ gần tiệm !
Một môi trường làm việc tốt cho qúi anh chị em!