Miễn phí máy quẹt thẻ không dây, rất tiện lợi cho nhà hàng, tiệm nail, tiệm tóc, chợ, và các doanh nghiệp khác. Không thông qua trung gian, giảm chi phí trung gian cho khách. Xin vui lòng gọi hoặc text số 678-665-8106 (c) hoặc goi 678-250-9652 (w), hoặc email tramvo@vn.systems để biết thêm chi tiết.