ATM BANKCARD GROUP

Công ty nhận ráp đặt máy rút tiền ATM trên toàn quốc Hoa Kỳ, Puerto Rico, Virgin Islands…

Customer Service người Việt phục vụ người Việt. Giá máy rẻ nhât cho các tiệm Nails, Gas Stations, Liquors… trong 50 tiểu bang.

Các tiệm nails nhận trên $20,000/month tiền thẻ credit cards, xin gọi chúng tôi gấp để tham khảo về lợi nhuận khi set up máy ATM.
***Giảm chi phí máy credit card.
***Tăng thu nhập cash cho tiệm.
***Giảm tỷ lệ bounced checks.
***Giới hạn disputed transactions trên các thẻ credit cards.
***Account free hoàn toàn không lê phí hàng tháng.

ĐẶC BIỆT: Nếu qúy vị đã có máy ATM trong tiệm, cũng xin liên lạc với chúng tôi để được fee thấp hơn.
Cần nhiều agents trong 50 tiểu bang có kinh nghiêm trong thị trường Nails.
Phone: (714)580-7733