Anh chị nào muốn có coi hội làm chủ tiệm nail trong Khu Publix thì liên lạc em nhé . Hiện tại em có Publix mới open in Yulee và St John county nhé. Thank you

Wendy
9044140395