Lease for sale

Hiện tại mình có lease tiệm nail for sale in Publix . Jacksonville Florida, tiệm lớn trên 3000 sf . Nếu interested có thể gọi mình theo số phone 9044140395