Cần gấp thợ bột thường bao lương hoặc thợ chân tay nước ,,chỗ làm vui vẽ ..tiệm ko tranh giành ..đóng cửa chủ nhật rất thích hợp cho những người có gia đình Ban nao o Garland….mesquite Texas co nhu cau thi Call minh nha