Cần thợ có kinh nghiệm tay chân nước gel or bột . Khách hoàn toàn là mỹ trắng, lịch sự, không khí làm việc thoải mái, sạch sẽ, giá nails cao, tip cao.Bao luong 4000-5000/thang tuy theo kinh nghiem . Vui lòng gọi 970-926-1909 Anh chi có thể gọi để biết thêm chi tiết hoăc nhắn tin . Thanks