Tiệm Mani Nail Spa ở Pittsburgh, PA đang cần thợ. Tiệm đông khách, tip rất cao. Sẽ bao lương nếu cần. Có phòng cho thợ ở xa.

Cần thợ nail vui vẻ hoà đồng. Có kinh nghiệm làm dip powder. Chủ sẻ hướng dẫn thêm.
Anh chị cần chỗ làm income cao ổn định
xin liên lạc mình: Kevin 619-627-3165. Thanks.