Cần thợ bột, anh chi em nao muốn có income ổn định cho mùa đông này thi xin lien lạc tiệm em nhé. Bao lương thợ nam 1000/6ngay, thợ nữ 1100/ngày, bao chỗ ở, cho làm vui vẽ thoải mái.
Xin ll ngay: 510-666-7239 or 510-512-5828. Thank you,