Tiệm lớn sắp khai trương, khu mĩ trắng, giá cao. Cần gấp 10 thợ nails. Bao lương. Xin vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết. Thank you.