– Cần nhiều thợ nail ở vùng Daytona Beach FL lương bảo đảm $800-$1200 / tuần tủy khả năng , Tiệm đẹp , sang trọng 95% mỹ trắng giá nail và tip cao , đặt biệt tiệm rộng làm thoải mái hoà đồng có máy pos chia tua khách rất Fair , có Quản lý đưa khách rất trật tự , phù hợp cho những người muốn tìm chổ làm ổn định và lâu dài , có chổ ở cho những người ở xa.
Thật lòng xin gọi Charlie:
Cell 386-295-0433 Work 386-299-6589