Cần thợ nails cho 2 tiệm,tiêm lớn va sang,giá cao,khu my trắng tip cao! Cần thợ chân tay nước,dip,bột! Co chỗ ở cho thợ ở xa, tiêm vui vẻ,ko giành turn,tiêm ngoại ô chicago lái xe khoang 1h, anh chi em nao tay nghề yếu hay mới ra nghề muốn lên tay nghề tiệm luôn hướng dẫn tận tình! Xin liên lạc andy 9035598659! Cám ơn