Tiệm Nails Đông Khách Khu Mỹ Trắng Ở DEERPARK Vùng 45 South. Tiem gan HK2 (Scaresdale 15-17 phut lai xe). Cần Gấp Thợ Bột/ Bao $850 (kinh nghiem) hoac Tuy kha nang. Chân Tay Nước Bao Luong $700 tuan kinh nghiem (Fulltime / Partime). Tips Cao / Lương Hậu. Bao Lương Hoặc Ăn Chia Tuỳ Khả Năng. NGHĩ CHỦ NHẬT. Gọi Đi Làm Ngay.

Xin Vui Lòng Liên Lạc.
Call: (832) 382-3318 (KRISTY) hoặc để lại tin nhắn/text.

Shop: (281)930-8500